Kolaudácia budov a staviebPostavili ste dom a idete kolaudovať ? Potrebujete energetický certifikát, revíziu komína alebo geometrický plán ? V tom prípade ste tu správne. Všetko čo potrebujete Vám zabezpečíme za bezkonkurenčné ceny.

Otázky a odpovede ktoré Vás môžu zaujímať

 

Energetický certifikát

Energetický certifikát budovy je súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti.Geometrický plán

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam.

Revízia komína

Medzi povinnosti na ktoré netreba zabúdať, patrí aj odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komína a jeho pravidelné revízie.

Revízia kotla

Revízia plynového kotla alebo inak odborná prehliadka a skúška vyhradeného technického zariadenia plynového je bezpečnostná kontrola kotla, vrátane plynového napojenia kotla po uzáver spotrebiča.

Revízia elektrickej inštalácie

Predmetom revízie elektrickej inštalácie je vykonanie podrobnej prehliadky, meraním a skúšaním zistiť stav elektrického zariadenia (el. inštalácie) z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

Energetický certifikát pre byty

Od 1. 1. 2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 324/2016 Z.z., ktorá určuje spôsob vyhotovenia energetického certifikátu bytu alebo samostatnej časti budovy.
Energetický certifikát bytu je povinný v prípade predaja alebo prenájmu bytu

Vedeli ste že ...

1Kedy je povinná Energetická certifikácia?
Pri predaji budovy, pri prenájme budovy, pri dokončení novej budovy, pri dokončení významnej rekonštrukcie.
2Kto môže vykonávať Energetickú certifikáciu?
Energetickú certifikáciu budov môžu vykonávať osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť preukázanú skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou.
3Sú objekty ktoré nepodliehajú certifikácií podla zákona?
Sakrálne stavby, budovy v pamiatkovej rezervácii, historické stavby, kostoly. „Dočasné budovy“ s časom užívania kratším ako štyri mesiace v roku. Priemyselné stavby alebo dielne s plne automatizovanou štruktúrou práce. Samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2.