PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE

Čo je energetické hodnotenie projektu ?

Je prvým z viacerých hodnotení budov z hľadiska ich hospodárnosti, ktoré sa vypracováva pri projektovaní budovy.
Projektant výberom materiálov, tvaru domu, jeho orientácie k svetovým stranám a veľkosti predurčí jeho potrebu tepla a energie na prevádzku.
Spomínané jednotné pravidlá posudzovania umožňujú stanoviť tzv. normalizovanú potrebu tepla a tým aj určiť energetickú triedu od A až po G, do ktorej konkrétny dom bude zatriedený.
Návrh domu, výpočet a zatriedenie domu je možné urobiť opakovane s rôznymi materiálmi a konštrukciami.
To dáva investorovi možnosť porovnať a vybrať pre svoj dom optimálne konštrukčné systémy, okenné systémy, vykurovacie sústavy …
Zatrieďovanie budov nie je samoúčelné, okrem iného pomáha investorovi ale aj potenciálnemu kupcovi, alebo nájomníkovi získať okamžitú predstavu o nákladoch na prevádzku.
Rozdiely sú mnohonásobné už len medzi triedami A a C je to 3x čo znamená že v „C-éčkovom dome“ zaplatíme min. tri krát viac za teplo ako „Á-čkovom dome“. Za dlhšie obdobie sú to úspory skutočne vo vysokých čiastkach.

Mám záujem o energetické hodnotenie projektu